CHÍNH SÁCH NÂNG CẤP DÀNH CHO PHIÊN BẢN VĨNH VIỄN

Ngày cập nhật: 09/05/2018

Chính sách nâng cấp này áp dụng cho người dùng sở hữu giấy phép vĩnh viễn các sản phẩm phần mềm của ATOMI, bao gồm ActivePresenter và/hoặc Saola Animate.

Giấy phép vĩnh viễn

Hệ thống cấp phép ATOMI cấp cho bạn quyền sử dụng vô thời hạn phiên bản phần mềm mà bạn đã mua kể từ khi bạn cài đặt phần mềm và nhập mã kích hoạt sản phẩm.

Phiên bản nâng cấp

  • Phiên bản nâng cấp là phiên bản mới của phần mềm có chữ số đầu tiên cao hơn so với phiên bản cũ. Ví dụ: bản 7.x.x là phiên bản nâng cấp của bản 6.x.x.
  • Tất cả những giấy phép và nâng cấp đã đăng ký đều bao gồm 01 năm nâng cấp miễn phí, tính từ ngày mua sản phẩm.
  • Sau một năm được nâng cấp miễn phí, bạn có thể mua bản nâng cấp với giá khuyến mại.
  • ATOMI luôn khuyến khích khách hàng sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng tôi có thể cung cấp các bản nâng cấp miễn phí cho một phiên bản chính nhất định cho tất cả khách hàng. Thông báo về việc nâng cấp này sẽ được công khai trên trang web của chúng tôi.
  • Nếu bạn có hợp đồng bảo trì thì việc nâng cấp sẽ được thực hiện miễn phí.

Phiên bản cập nhật

  • Phiên bản cập nhật là phiên bản mới của phần mềm có chữ số đầu tiên giống với phiên bản cũ. Ví dụ, bản 7.2.0 là bản cập nhật của bản 7.0.0.
  • Tất cả các bản cập nhật đều miễn phí.

Lưu ý quan trọng: ATOMI có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách nâng cấp phần mềm mà không cần gửi thông báo cá nhân đến tất cả các người dùng. Nhưng chúng tôi đảm bảo rằng tất cả mọi sự thay đổi trong chính sách này sẽ được cập nhật công khai trên trang web và các địa điểm có liên quan.