Saola Animate 3

Phần mềm tạo nội dung hoạt hình và tương tác HTML5 cho web

Giấy phép vĩnh viễn bao gồm

  • Phiên bản chính mới nhất của Saola Animate và các cập nhật cho phiên bản này.
  • NÂNG CẤP MIỄN PHÍ lên các phiên bản chính mới trong vòng một năm. Xem Chính sách nâng cấp phần mềm để biết thêm thông tin chi tiết.
  • Mã kích hoạt sẽ được gửi qua email.
  • Giấy phép là vĩnh viễn và thanh toán một lần.
  • Giấy phép phần mềm được cấp theo thiết bị. Mỗi giấy phép chỉ được kích hoạt trên một thiết bị tại một thời điểm.

Hình thức thanh toán

accepted_cards

Paypal, WebMoney, UnionPay, Wire Transfer.

Đơn đặt hàng (PO)

Chúng tôi cũng chấp nhận Đơn đặt hàng (PO) cho các đơn hàng có tổng giá trị lớn hơn 500 USD. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Giảm giá (*)

Số lượng Giảm giá
2 – 5 10%
6 – 10 15%
11 – 19 20%
20 – 29 25%
30 – 49 30%
50+ 35%

(*): Chỉ áp dụng với giấy phép vĩnh viễn.

Nâng cấp

Xem Chính sách nâng cấp phần mềm để biết thêm thông tin chi tiết.