Điều khoản dịch vụ

Phiên bản 2. Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2020. 

Các điều khoản và điều kiện dưới đây chi phối việc sử dụng trang web Atomi Systems (“ATOMI”) và tất cả các nội dung, dịch vụ, sản phẩm có sẵn trên hoặc thông qua trang web. Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không có sự sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này và tất cả các các quy tắc hoạt động khác, các chính sách (bao gồm nhưng không giới hạn Chính Sách Bảo Mật của ATOMI) và các thủ tục có thể được ATOMI công bố theo thời gian (được gọi chung là “Thỏa thuận”). Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động nâng cấp Dịch vụ, và các điều khoản này sẽ được áp dụng cho mọi lần nâng cấp.

Xin hãy đọc kỹ thỏa thuận này một cách cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ một phần nào trong các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn vui lòng không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào của chúng tôi. Nếu các điều khoản và điều kiện này được ATOMI coi là một lời đề nghị, sự chấp nhận bị giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này.

Bạn cần có một tài khoản ATOMI để truy cập vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Tài khoản ATOMI của bạn cho phép bạn đăng nhập vào các sản phẩm, trang web, và dịch vụ (được gọi chung là “Dịch Vụ”) được cung cấp bởi ATOMI.

1. Tạo tài khoản

Bạn có thể tạo tài khoản ATOMI bằng cách đăng ký trực tuyến. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác, hay gây nhầm lẫn nào khi đăng ký tài khoản ATOMI của bạn.

Nếu bạn đại diện cho một tổ chức hay cá nhân nào khác đăng ký tài khoản ATOMI, chẳng hạn như doanh nghiệp hay chủ lao động, điều đó đồng nghĩa với việc bạn xác nhận rằng bạn có đủ thẩm quyền pháp lý để ràng buộc thực thể đó với các điều khoản này.

Việc tạo một tài khoản ATOMI là hoàn toàn miễn phí.

Bạn không thể chuyển nhượng tài khoản ATOMI của mình cho một người dùng hay tổ chức khác. Để bảo vệ tài khoản của bạn, tuyệt đối giữ bí mật về thông tin chi tiết tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản ATOMI của mình.

2. Sử dụng tài khoản

Bạn phải sử dụng tài khoản ATOMI của mình để duy trì sự hoạt động của tài khoản. Điều này có nghĩa là bạn phải đăng nhập ít nhất một lần một năm để duy trì tài khoản ATOMI và các dịch vụ liên kết, trừ khi điều này được quy định khác đi trong mục đề nghị trả phí dịch vụ. Nếu bạn không đăng nhập trong thời gian này, chúng tôi sẽ cho rằng tài khoản ATOMI của bạn không còn hoạt động và sẽ đóng tài khoản của bạn. Hãy xem thêm Mục 5.2 để biết những hệ quả của một tài khoản ATOMI bị đóng.

Nếu chúng tôi có lý do thỏa đáng để nghi ngờ rằng tài khoản ATOMI của bạn đang bị một bên thứ ba sử dụng một cách gian lận (ví dụ là kết quả của một đề nghị thỏa hiệp tài khoản), ATOMI có thể tạm thời ngừng hoạt động tài khoản của bạn cho đến khi bạn lấy lại quyền sở hữu. Dựa trên bản chất của sự thỏa hiệp, chúng tôi có thể được yêu cầu để vô hiệu hóa quyền truy cập cho một số hoặc tất cả nội dung của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề khi truy cập vào tài khoản ATOMI của mình, hãy liên lạc với chúng tôi tại https://atomisystems.com/vi-vn/lien-he/.

3. Mở tài khoản cho trẻ em

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định luật pháp nơi bạn đang sống hoặc bạn có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không biết bạn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định luật pháp tại nơi bạn đang sống hay chưa, hoặc nếu bạn không hiểu điều khoản này, hãy nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để tạo tài khoản ATOMI.

Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên tạo tài khoản ATOMI, bạn đại diện cho trẻ đồng ý với các điều khoản này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản, sản phẩm, dịch vụ, bao gồm cả các giao dịch mua hàng của ATOMI, cho dù tài khoản của trẻ đang được mở hoặc được tạo sau này.

4. Dịch vụ

Bạn có thể sử dụng tài khoản ATOMI để đăng ký một hoặc nhiều dịch vụ trả phí mà chúng tôi đang cung cấp. Trong trường hợp này, bạn phải đồng ý với Thỏa thuận giấy phép đăng ký hiện tại của chúng tôi tại trang web https://atomisystems.com/vi-vn/thoa-thuan-giay-phep-dang-ky/

5. Đóng tài khoản

5.1 Bạn có thể hủy các dịch vụ hoặc đóng tài khoản ATOMI vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Khi bạn yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản ATOMI, chúng tôi sẽ để yêu cầu của bạn ở trạng thái chờ trong vòng 60 ngày trong trường hợp bạn đổi ý. Nếu bạn đăng nhập lại trong khoảng thời gian 60 ngày này, tài khoản ATOMI của bạn sẽ được kích hoạt trở lại. Sau 60 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị đóng. Xem thêm tại mục 5.2 dưới đây để biết thông tin chi tiết về những hệ quả khi tài khoản ATOMI của bạn bị đóng.

5.2 Nếu các dịch vụ của bạn bị hủy hoặc tài khoản ATOMI của bạn bị đóng (cho dù từ phía bạn hay từ phía chúng tôi), sẽ có một số hệ quả dưới đây. Đầu tiên, quyền sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức và giấy phép của bạn để sử dụng phần mềm liên quan đến các dịch vụ đó sẽ bị vô hiệu lực. Thứ hai, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và nội dung được liên kết với tài khoản ATOMI của bạn, hoặc trong trường hợp khác ngừng liên kết tất cả các nội dung này với bạn vài tài khoản ATOMI của bạn (trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu giữ lại). Bạn nên có một kế hoạch sao lưu thường xuyên vì ATOMI sẽ không thể lấy lại nội dung hoặc dữ liệu của bạn một khi tài khoản của bạn bị đóng. Điều thứ ba, bạn sẽ có thể bị mất quyền truy cập vào tài liệu hoặc sản phẩm mà bạn đã mua.

5.3 Trừ khi bạn đăng ký một hay nhiều dịch vụ trả phí, ATOMI có quyền chấm dứt và đóng tài khoản ATOMI của bạn tại bất kỳ thời điểm nào và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho bạn và cũng không cần nêu lý do đóng tài khoản.

Bên cạnh các Điều khoản dịch vụ, quá trình sử dụng của bạn ở trang web này cũng bị chi phối bởi chính sách bảo mật của chúng tôi: 

6.1. Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chính sách nêu ra các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, nơi chúng tôi có thể chuyển nó cho bất kỳ bên thứ ba nào, trong trường hợp nào và vì lý do gì và bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến sử dụng và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn và các quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

6.2. Việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên trang web của chúng tôi. Nó đưa ra các loại cookie mà chúng tôi sử dụng, mục đích mà chúng tôi sử dụng chúng, các trường hợp mà chúng tôi có thể đặt cookie trên máy tính, thiết bị hoặc trình duyệt của bạn và các thông tin có liên quan khác liên quan đến cookie.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện có trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các thông lệ được nêu trong Điều khoản sử dụng này và/hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bạn không được sử dụng trang web.

7. Kết nối với các trang web thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba độc lập khác (“Các trang web được liên kết”). Các Trang được Liên kết này chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho khách truy cập của chúng tôi. Các Trang được Liên kết như vậy không thuộc quyền kiểm soát của ATOMI và ATOMI không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung của các Trang được Liên kết đó, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trên các Trang được Liên kết đó. Bạn sẽ cần phải đưa ra đánh giá độc lập của riêng mình về sự tương tác của bạn với các Trang web được Liên kết này.

8. Chính sách gửi ý tưởng không được yêu cầu

ATOMI hoặc bất kỳ nhân viên nào của ATOMI không chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng không được yêu cầu, bao gồm ý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo mới, chương trình khuyến mãi mới, sản phẩm hoặc công nghệ mới, quy trình, tài liệu, kế hoạch tiếp thị hoặc tên sản phẩm mới. Vui lòng không gửi bất kỳ tác phẩm nghệ thuật sáng tạo gốc, mẫu, bản trình diễn hoặc các tác phẩm khác. Mục đích duy nhất của chính sách này là để tránh những hiểu lầm hoặc tranh chấp có thể xảy ra khi các sản phẩm hoặc chiến lược tiếp thị của ATOMI có thể giống với các ý tưởng đã được gửi cho ATOMI. Vì vậy, vui lòng không gửi những ý tưởng không được yêu cầu của bạn cho ATOMI hoặc bất kỳ ai tại ATOMI. Nếu, bất chấp yêu cầu của chúng tôi là bạn không gửi cho chúng tôi ý tưởng và tài liệu của mình, bạn vẫn gửi chúng, vui lòng hiểu rằng ATOMI không đảm bảo rằng các ý tưởng và tài liệu của bạn sẽ được coi là bí mật hoặc độc quyền.

9. Thông báo dịch vụ

Khi có một thông tin quan trọng mà chúng tôi cần thông báo đến bạn về dịch vụ mà bạn đang sử dụng, chúng tôi sẽ gửi thông báo dịch vụ đến hòm thư điện tử liên kết với tài khoản ATOMI của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại liên kết với tài khoản ATOMI, chúng tôi có thể gửi thông báo dịch vụ thông qua tin nhắn (SMS), bao gồm việc xác minh danh tính của bạn trước khi đăng ký số điện thoại di động của bạn. Tốc độ dữ liệu hoặc tin nhắn có thể áp dụng khi nhận thông báo qua SMS.

10. Tính ổn định của dịch vụ

Chúng tôi luôn cố gắng để duy trì dịch vụ hoạt động, tuy nhiên, tất cả các dịch vụ trực tuyến có thể thỉnh thoảng bị gián đoạn và ngưng hoạt động, và ATOMI không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc mất mát nào mà bạn có thể bị ảnh hưởng.

11. Từ chối bảo đảm

Trang web của chúng tôi được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có”. ATOMI và các nhà cung cấp cũng như các nhà cấp phép của ATOMI vì thế từ chối đưa ra bất kỳ một bảo đảm nào, được nêu rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về khả năng thương mại, tính tương thích của sản phẩm cho một mục đích cụ thể và sự không vi phạm. Cả ATOMI và các nhà cung cấp cũng như các nhà cấp phép của ATOMI, đều không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào khẳng định rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập sẽ được diễn ra liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng rằng việc bạn tải xuống hoặc nhận được nội dung hoặc dịch vụ thông qua Dịch vụ của chúng tôi là quyết định của riêng bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những rủi ro của riêng mình.

12. Các quy định khác

Thỏa thuận này hình thành một hợp đồng thỏa thuận giữa ATOMI và bạn liên quan đến các vấn đề đã được đề cập ở trên, và thỏa thuận này chỉ có thể được sửa đổi bằng một văn bản sửa đổi được ký bởi một giám đốc điều hành có thẩm quyền của ATOMI, hoặc khi ATOMI đăng phiên bản sửa đổi.

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản này vào bất kỳ thời gian nào, và chúng tôi sẽ thông báo tới bạn khi chúng tôi thực hiện thay đổi này.

Nếu bạn đã đăng ký sử dụng các dịch vụ trả phí của chúng tôi, những sự thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức trong lần đăng ký tiếp theo.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ sau khi những thay đổi trở lên có hiệu lực, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản mới. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản mới này, bạn vui lòng ngưng sử dụng dịch vụ, đóng tài khoản ATOMI và/ hoặc tài khoản Skype, và nếu trong trường hợp bạn là các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên, vui lòng giúp trẻ đóng tài khoản ATOMI.

Nếu bất kì một phần nào trong Thỏa thuận này bị vô hiệu lực hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được phân tích để phản ánh ý định ban đầu của các bên, và những phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và được thực thi đầy đủ. Việc từ bỏ bởi bất kỳ bên nào về bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong thỏa thuận này, hoặc trong bất kỳ vi phạm nào được đề cập ở trên, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không có hiệu lực hoặc không được chấp nhận.