Các bài viết về eLearning


Làm Thế Nào Để Đưa Ra Phản Hồi Cho Học Sinh Nhanh Và Hiệu Quả

Làm Thế Nào Để Đưa Ra Phản Hồi Cho Học Sinh Nhanh Và Hiệu Quả

Bạn là giáo viên? Bạn đang quan tâm đến việc tạo các bài học eLearning cho học sinh của mình? Đối với thành công của một khóa học eLearning thì các phản hồi hiệu quả đóng vai trò không nhỏ. Vậy, làm thế nào để đưa ra phản hồi cho học sinh một cách hiệu quả? 4 cách sau đây sẽ đưa bạn câu trả lời.