Những Điều Cần Biết Về Mô Phỏng Phần Mềm

Những Điều Cần Biết Về Mô Phỏng Phần Mềm

Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, ngày càng có nhiều ứng dụng mới với các chức năng ưu việt ra đời để phục vụ nhu cầu của con người. Do đó, nhu cầu tìm hiểu và học hỏi cách sử dụng phần mềm ngày càng cao. Thông thường, các cách tiếp cận một phần...
Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Cho Bài Kiểm Tra Trực Tuyến

Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Cho Bài Kiểm Tra Trực Tuyến

Hãy cùng tìm hiểu 4 bước để tạo đồng hồ đếm ngược cho bài kiểm tra trực tuyến bằng phần mềm ActivePresenter 8. Đó là chuẩn bị câu hỏi kiểm tra, thêm đồng hồ đếm ngược, cài đặt đồng hồ đếm ngược và xem trước & xuất bản bài kiểm tra.  Đồng hồ đếm ngược được...
Ứng Dụng Lý Thuyết Màu Sắc Trong Thiết Kế eLearning

Ứng Dụng Lý Thuyết Màu Sắc Trong Thiết Kế eLearning

Mỗi màu sắc đều mang một ngôn ngữ riêng. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về sự thú vị của các màu sắc. Đồng thời, tìm hiểu việc ứng dụng lý thuyết màu sắc trong thiết kế eLearning.  Từ xa xưa, màu sắc đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều...