Hướng Dẫn Thêm Chú Thích Văn Bản – ActivePresenter 9

Hướng Dẫn Thêm Chú Thích Văn Bản – ActivePresenter 9

Thêm chú thích văn bản vào bài giảng để hướng người xem chú ý vào một khu vực nhất định trên slide. Hoặc đưa thêm thông tin bổ sung về một khái niệm nào đó. Cùng tìm hiểu về đối tượng chú thích này trong bài viết hôm nay.  Mục lục: Thêm chú thích văn bản Chỉnh...
Giới Thiệu Các Loại Chú Thích – ActivePresenter 9

Giới Thiệu Các Loại Chú Thích – ActivePresenter 9

ActivePresenter là công cụ biên soạn eLearning mạnh mẽ giúp đơn giản hóa thiết kế eLearning của bạn. Ứng dụng này cung cấp một số lượng lớn các đối tượng chú thích để thêm ghi chú, nhận xét, giải thích hoặc thông tin thêm vào khóa học của bạn. ActivePresenter cung cấp...