Sử Dụng Ảnh Động GIF Trong eLearning – Tại Sao Không?

Sử Dụng Ảnh Động GIF Trong eLearning – Tại Sao Không?

Là một tài nguyên đơn giản và tốn ít dung lượng, ảnh động GIF đã và đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực eLearning. Sau đây chúng ta hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu ảnh động GIF là gì và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.   Cho đến nay, lĩnh vực...
How to Create Polar Area Charts in ActivePresenter 9

How to Create Polar Area Charts in ActivePresenter 9

Polar Area charts are quite similar to Pie charts. However, this chart type is widely used to plot cyclic data. If you want to create a Polar Area chart then ActivePresenter 9 will help you in no time.  If you are new to the Polar Area chart, you can search for one of...
How to Create Pie Charts in ActivePresenter 9

How to Create Pie Charts in ActivePresenter 9

Pie charts are suitable if you want to show each data item’s distribution relative to the total value. That is to say, this chart type depicts data in a circular graph divided into slices. Keep reading this tutorial to learn more! Similar to the Doughnut charts,...
How to Work with Column Charts in ActivePresenter 9

How to Work with Column Charts in ActivePresenter 9

The Column chart is one of the 10 major chart types ActivePresenter 9 offers. It is best suited when you want to illustrate data changes over time or comparisons among items or categories. Let’s explore how to work with column charts further! In ActivePresenter 9, a...