10 Best FREE Screen Recorders for Mac in 2023

10 Best FREE Screen Recorders for Mac in 2023

Looking for amazing free Mac screen recorders? You come to the right place! Today’s post will introduce you to the 10 best FREE screen recorders for Mac that can save you time and budget. In the previous article, you’ve known the 3 most straightforward ways to record...
10 Xu Hướng Giáo Dục Phổ Biến (2023 – 2025)

10 Xu Hướng Giáo Dục Phổ Biến (2023 – 2025)

Nền giáo dục toàn cầu luôn dịch chuyển để đáp ứng với sự thay đổi không ngừng của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, đâu là những xu hướng giáo dục được quan tâm? Hãy cùng tìm hiểu 10 xu hướng giáo dục phổ biến trong giai đoạn 2023 – 2025 qua bài viết này. ...
Tổng Quan Về Xu Hướng Học Tập Microlearning

Tổng Quan Về Xu Hướng Học Tập Microlearning

Trong kỷ nguyên eLearning, microlearning là một xu hướng học tập đang phát triển. Thực tế, hình thức học tập này tốn ít thời gian và hiệu quả cao hơn các khóa học dài hạn theo cách truyền thống. Phần lớn người học yêu thích nó và các nhà giáo dục cũng vậy. Xu Hướng...
How to Rotate and Flip Objects in ActivePresenter 9

How to Rotate and Flip Objects in ActivePresenter 9

ActivePresenter’s latest version lets you rotate and flip objects for an impressive and novel appearance (images, videos, shapes, etc.). Let’s learn how to do that in today’s article.  Sometimes, your imported objects like images or videos look unreasonable...