Cách Xoay Và Lật Đối Tượng – ActivePresenter 9

Cách Xoay Và Lật Đối Tượng – ActivePresenter 9

Tính năng mới trong ActivePresenter cho phép bạn xoay và lật các đối tượng như hình ảnh, hình dạng hay video. Hãy đọc tiếp bài viết này để biết thêm chi tiết. Bài viết gồm 2 phần chính: Xoay đối tượng Lật đối tượng Xoay Đối Tượng  ActivePresenter lets you rotate...